โซเชียลมีเดียกับเด็ก

การชี้แนะเด็กๆในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันเด็กๆสามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้น และใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างนาน ดังนั้น ผู้ปกครอง คือ ตัวช่วยสำคัญในการคัดกรองการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กๆ

ด้วยเทคโนโลยีและบริบททางสังคม อย่างการเรียนออนไลน์ ทำให้เด็ก ๆ ในปัจจุบันเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้น และนานมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องดีก็คือ เด็กสามารถหาความรู้ต่างๆได้ทันโลก และกว้างขวาง แต่ข้อเสียก็คือ เด็กมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเท็จ และเนื้อหาบางอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ ดังนั้น ผู้ปกครองควรเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการคัดกรองการเข้าถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหาและปกป้องเด็กๆจากอันตรายในการใช้งานโซเชียลมีเดียด้วย

โซเชียลมีเดียกับเด็ก

วิธีใช้โซเชียลมีเดียที่ปลอดภัยกับเด็ก ๆ คือ

1. จำกัดจำนวนการใช้งานไม่เกิน 1-2 ชม./วัน
2. หากพบข้อมูลที่กระทบจิตใจ ให้ “งด” ใช้โซเชียลมีเดียชั่วคราว
3. หากพบข้อมูลที่ทำให้ตัวเองหรือครอบครัวเสียหาย บันทึกหน้าจอ แจ้งผู้ปกครอง และแจ้งตำรวจ
4. ไม่อยู่ในโลกโซเชียลนาน ๆ ควรหากิจกรรมคลายเครียด
5. สอนให้เด็กสามารถกด report โพสต์นั้นและ block เพื่อไม่ให้ถูกคุกคาม
6. แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และไม่ส่งต่อข้อมูลที่มีผลกระทบต่อคนอื่น
7. สอนให้รู้จัก Privacy setting เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของคนไม่รู้จัก
8. เด็กๆที่ได้รับข้อมูลจากโซเชียลมีเดียควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องโดยปรึกษากับผู้ปกครอง

ข้อควรระวังสำหรับผู้ปกครอง
สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการลงข้อมูล ภาพ หรือวิดีโอในโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ควรคำนึงถึงเรื่องสิทธิและเรื่องส่วนตัว (privacy) ของเด็กด้วย และควรสอดส่องเรื่องการใช้ Social Mediaของเด็กๆอย่างสม่ำเสมอ หากสังเกตว่าเด็กๆมีอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในช่วงที่ใช้หรือหลังการใช้โซเชียลมีเดียให้เข้าไปพูดคุยสอบถามรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้โซเชียลมีเดียแก่เด็กด้วย

 

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ visions-uk.com

Releated