Sainz กล่าวว่าเขาไม่ชอบพูดถึงจุดแข็งของเขาในฐานะนักแข่ง เพราะเมื่อเขาพูด เขาอ่านบทสัมภาษณ์ย้อนหลังและรู้สึกเสียใจ

ทุกครั้งที่ฉันสัมภาษณ์และพูดข้อดีของฉันและอ่านมัน ฉันจะ […]